Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Lærerstilling inntil 100% vikariat

Av: | Emneord (los) forsiden
Lærer
​​​​​​Under forutsetning av at vi får lærere på videreutdanning vil det bli en ledig lærerstilling (inntil 100% vikariat) i skoleåret 2014-2015. Stillingen er tillagt barnetrinnet
​ Stilling Aktuell tekst hyperkopling til avdeling eller organisasjon
Stillingstype/-prosent ​Lærerstilling inntil 100% vikariat
Søknadsfrist 20.06.2014
Arbeidsoppgaver ​Vi søker en lærer som:

- er en dyktig og tydelig klasseleder
- er fleksibel, utviklingsorientert og engasjert
- ønsker å arbeide i overensstemmelse med skolens pedagogiske plattform
- er en god samarbeidspartner
- ser, støtter og utfordrer elevene
- har god faglig kompetanse

Skikkethet for stillingen og personlig egnethet tillegges stor vekt.
Kvalifikasjoner ​Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen, jfr. kompetansekrav i Opplæringsloven. Det er en stor fordel om du har erfaring fra spesialundervisning og undervisning i naturfag. Videre legger vi vekt på god kjennskap til metodisk lese- og skriveopplæring, regneopplæring, og gode IT-kunnskaper.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

​​Under forutsetning av at vi får lærere på videreutdanning vil det bli en ledig  lærerstilling (inntil 100 % vikariat) i skoleåret 2014-2015. Stillingen er tillagt barnetrinnet.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte rektor Mieke
Magnusson, tlf. 62 45 82 61

Lønns - og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og
instrukser. Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest.
Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.
Fortrinnsretten i hht Hta Kap. 1 § 2,3 samt Aml pkt.14,9(5) er gjeldende.

Engerdal barne- og ungdomsskole er en 1 – 10 skole med ca. 180 elever. Vi er opptatt av kommunikasjon og godt sosialt samspill  på alle nivåer. Skolen har faglig dyktige medarbeidere som vektlegger samarbeid og pedagogisk utvikling. Vi er deltakere i det regionale skoleutviklingsarbeidet ”læringslyst” som inkluderer alle de 6 kommunene i Sør-Østerdalsregionen. Med det blir vi en del av et stort og spennende pedagogisk utviklingsmiljø.

Vår ref ​Aktuelt saksnummer i ePhorte
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.  ​Søknad sendes elektronisk på skjema som finnes på www.engerdal.kommune.no.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 12:15:10