Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling: Lærer 100 % fast - Engerdal barne- og ungdomsskole - 2. gangs utlysning

ebus

​Engerdal barne- og ungdomsskole.

Det er ledig 100 % fast stilling som lærer med snarlig tiltredelse, ved Engerdal barne- og ungdomsskole.

Søknadsfristen er 5. september og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

​ Stilling Lærer
Stillingstype/-prosent ​100 % fast
Søknadsfrist 05.09.2018
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner

Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen, som godkjent allmennlærer eller grunnskolelærer (GLU).

Søkere må påregne å undervise i flere fag i grunnskolen og på ulike trinn. Derfor er det spesielt behov for søkere som har godkjent undervisningskompetanse i flere fag, som f.eks. norsk og engelsk i kombinasjon med øvrige grunnskolefag, men herunder gjerne tysk eller spansk. Arabisk kan også være aktuelt i kombinasjon med andre grunnskolefag, dersom norsk samtidig beherskes meget godt muntlig og skriftlig. I tillegg vil kompetanse og erfaring med spesialpedagogikk og/eller særskilt norskopplæring for fremmedspråklige/ minoritetsspråklige være en fordel.

Vi legger også vekt på god kjennskap til opplæring i grunnleggende ferdigheter, som bl.a. lesing, skriving og regning i alle fag, samt digitale ferdigheter.

 

Personlige egenskaper:

Vi søker godkjent lærer som:

  • er dyktig, trygg og tydelig klasseleder
  • er fleksibel, utviklingsorientert og engasjert
  • vektlegger god dialog og kommunikasjon med elever
  • ser, støtter, motiverer og utfordrer elevene på en positiv måte
  • har god kompetanse og faglighet
  • er bevisst på etikk og profesjonalitet i yrkesrollen
  • ønsker å arbeide i overensstemmelse med skolens pedagogiske plattform
  • er løsningsorientert og god samarbeidspartner
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov. Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt. Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.

Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktpersoner Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte rektor Lise Nordli på tlf. 97067243/61021210 eller assisterende rektor Elin Østvang på tlf. 90955798/61021211.​
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.


Engerdal barne- og ungdomsskole er flerkulturell 1.-10. skole med ca. 164 elever, samt sfo-ordning. Vi vektlegger faglig utvikling i en kultur for læring, forebyggende arbeid mot mobbing med trivsel og trygghet for elevene, god kommunikasjon og godt sosialt samspill på alle nivåer. Skolen har faglig dyktige medarbeidere som vektlegger samarbeid og pedagogisk utvikling i profesjonelle læringsfellesskap. Skolen har tidligere arbeidet med utviklingsprosjektene Læringslyst, Ungdomstrinn i Utvikling og Læringsmiljøprosjektet. Skolen deltar nå i prosjektene Vurdering for Læring og Kultur for læring i Hedmark.

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.260 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 06.09.2018 00:55:00