Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Administrativ stilling innen pleie og omsorg - 2. gangs utlysning

Av: | Emneord (los) forsiden
Konsulent
​​​​Nå er det ledig i administrasjonen for pleie- og omsorgstjenesten, 100% fast administrativ stilling, avdelingsleder, med tiltredelse snarest mulig. Søknadsfristen er 10.02.2015 og vi vil at det søkes elektronisk.
​ Stilling Administrativ stilling  avdelingsleder, innen Pleie og Omsorg.
Stillingstype/-prosent 100% fast
Søknadsfrist 10.02.2015
Arbeidsoppgaver ​Stillingen innebærer blant annet følgende:

• Arbeidstidsordninger, skrive turnus, arbeidsavtaler
• Føring av fraværsregnskap ansatte
• Sekretær/saksbehandling innenfor tildeling av tjenester innen pleie og omsorg
• støttefunksjon opp mot vedtak, vederlag og helsetjenester
• jobbe i tverrfaglig team
• Diverse andre merkantile/sekretærfunksjoner
• Med forbehold om politisk vedtak om sammenslåing av enhetene Helse og Pleie og omsorg, kan stillingen bli tillagt avdelingslederansvaret for Helse
Kvalifikasjoner I ansettelsen vil vi legge vekt på følgende:
• Relevant utdanning og praksis, herunder saksbehandling.
• God kjennskap til kommunal forvaltning
• Initiativrik, positiv, kreativ, gode kommunikasjonsevner, samt gode samarbeidsevner da stillingen innebærer samarbeid med andre enheter
• Kjennskap til og evne til å lære nye datasystemer
• Tilpasnings – og omstillingsvillig da det kan skje endring i arbeidsoppgaver
• Villig til å delta i enhetens/kommunens lederutviklingsprogram, noe som forutsetter studiekompetanse
• Det vil ellers bli lagt stor vekt på personlig egnethet og skikkethet for stillingen, herunder fleksibilitet og serviceinnstilling.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser. 
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er) ​ Nærmere opplysninger kan gis av Kristin Opgård, enhetsleder for pleie og omsorg tlf  62 45 86 26.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 15:21:24