Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Konsulent - økonomi og lønn

Av: | Emneord (los) forsiden
Konsulent
​​​​Engerdal kommune har ledig 100 % stilling som konsulent innenfor fagområdet økonomi og lønn fra medio desember. Søknadsfristen er 10.10.14 og vi vil at det søkes elektronisk.
​ Stilling Konsulent - økonomi og lønn
Stillingstype/-prosent 100% fast stilling
Søknadsfrist 10.10.2014
Arbeidsoppgaver ​Stillingen innebærer hovedsakelig følgende oppgaver:

Regnskap/økonomi:
• Behandling av leverandørfakturaer, herunder skanning, distribuering for elektronisk godkjenning, og oppfølging av disse, bokføring og remittering
• Service og støtte til de øvrige enhetene
• Avstemminger og andre løpende oppgaver innenfor økonomi/regnskap

Lønn:
• Registrering og vedlikehold av lønnsdata
• Oppfølging av fravær, sykelønnsrefusjoner og kontakt med NAV
• Veiledning og bistand overfor ansatte
• Service og støtte til de øvrige enhetene
• Avstemminger, lønnskjøring og andre løpende oppgaver innenfor lønn

Arbeidsoppgaver endres stadig, slik at det vil være behov for en viss fleksibilitet.

Stillingen vil rapportere til økonomisjef.
Kvalifikasjoner Vi søker en medarbeider med økonomi-/regnskapsutdanning. Relevant praksisbakgrunn vil kunne kompensere for manglende formell utdanning. Relevant praksis fra lønnsarbeid, samt praksis innenfor økonomi i kommunal forvaltning vil være en fordel.

I stillingen kreves gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kommunen benytter tidsmessige økonomisystemer, og det er nødvendig med god IKT-faglig kompetanse.
Vi kan tilby

​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og regler.
Vil tilbyr i tillegg:
• Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Fleksibel arbeidstid
• God pensjonsavtale

Annet Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Kontaktperson(er)

 

​ Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Engerdal kommune ved økonomisjef Gunn Vesterheim, tlf. 62 45 96 00.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke med grenser mot Sverige, Trysil, Røros, Os, Tolga og Rendalen. Kommunen har ca. 1370 innbyggere og et areal på 2 200 km2. Kommunen har mye å by på enten du liker å gå dine egne, stemningsfulle veier, eller delta i organiserte aktiviteter. Naturen gir stillhet og storhet i uberørte fjell- og skogsområder, men også dramatikk og villskap langs elva. Utmark, jord, skog og reiseliv er viktig for næringslivet. Kommunen er veldrevet og har et godt utbygd tjenestetilbud, med høy kvalitet.
Kommunen kan tilby full barnehagedekning, et godt skoletilbud og et rikt kulturliv. Her er det rimelig å bo og gode og varierte muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 15:18:01