Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling - Ingeniør GIS Fagansvarlig 100 % fast

SÅTE-logo

Kommunene har etablert et samarbeid innen GIS og gjennomfører mange ulike prosjekter sammen. I samarbeidet er det nå ledig en fellesstilling som fagansvarlig i 100 %. Stillingen er underlagt enhetsleder i den kommunen som vedkommende tilsettes i.

GIS samarbeidet er organisert med fagråd og arbeidsgrupper innen flere fagfelt, som geodata, plan, byggesak, landbruk, KOMTEK og samferdsel.

Søknadsfristen er 10. juni 2016.

​ Stilling Ingeniør GIS Fagansvarlig
Stillingstype/-prosent 100 % fast
Søknadsfrist ​10.06.2016
Arbeidsoppgaver

​GIS Fagansvarlig har ansvar for daglig drift av GIS-samarbeidet, arbeidsoppgavene er:

 • Fungere som leder for GIS fagområdet i SÅTE
 • Rapporteringsansvar til og sekretærfunksjon i GIS koordineringsgruppe
 • Ansvarlig for å koordinere, bistå og følge opp arbeidsgruppene.
 • Ansvarlig, i samarbeid med SÅTE IKT, for å gjennomføre vedtak i koordineringsgruppa og fagrådet herunder bestillinger i henhold til budsjett/handlingsplaner og kontroll av leverte varer og tjenester
 • Fungere som arbeidsleder for eventuelt annet felles personell i GIS-samarbeidet

Andre arbeidsoppgaver:

 • Medvirke til effektiv utnyttelse av geodata og kartverktøy i kommunene.
 • Etablering av gode rutiner for ajourhold av kartdata i SÅTE-kommunene.
 • Bistå samarbeidskommunene ved behov.
 • Kvalitetsheving av primærdatasett som f.eks. matrikkel og FKB.
 • Andre relevante arbeidsoppgaver innen fagområdet.
Kompetansekrav/
kvalifikasjoner

Formell kompetanse:

 • Eksamen fra minimum høgskole innen fagområdet Geodata eller tilsvarende. For søkere med høy realkompetanse, kan utdanningskravet fravikes.

Personlige egenskaper og egnethet vektlegges:

 • Kreativ, utadvendt, samarbeidsvillig, selvstendig og strukturert
 • Resultatorientert og effektiv
   

Datakunnskaper og/eller erfaring med:

 • Tilsvarende arbeidsoppgaver og/eller god kjennskap til GIS
 • GISLINE programvaren eller tilsvarende
 • Matrikkel
 • WMS koblinger og samkjøring av data fra ulike nettløsninger

Krav om førerkort klasse B.

Vi kan tilby
 • Ansettelse og hovedkontorsted fritt valgt innen de 4 SÅTE-kommunene
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt faglig nettverk innen kommunene og på fylkesnivå
 • Et godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning

Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for vedkommende kommune. Lønn etter avtale.

Målsetting

Målsetting for GIS samarbeidet, ha effektive og rasjonelle geodataløsninger som:

 • Effektiv forvaltning av geodata i SÅTE.
  Gjør mulig å følge opp kommunens FDV avtaler i Geovekst-samarbeidet.
 • Bidrar til økt bruk av geodata både blant ansatte, politikere, publikum og næringsliv.
 • Bidrar til økt kompetanseutveksling og kompetanseheving mellom kommunene.
 • Gir grunnlag for samarbeid mellom kommunene på andre områder.
 • Gir oss mulighet til å løse lovpålagte oppgaver og krav, mest mulig rasjonelt.
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
 
Søker må i søknaden angi ønsket arbeidssted (kommune).
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson ​Enhetsleder Markus Pettersen, tlf. 62 45 96 00.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Kommunene

Samarbeidskommunene Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal (SÅTE) ligger i Hedmark.

Kommunene er av ulike størrelse fra 1.350 innbyggere til 6.600.
Alle fire kommunene har god barnehagedekning, godt skolemiljø, bredt kulturtilbud og kjempefin natur. Mer informasjon på våre internettsider:
www.engerdal.kommune.no  www.stor-elvdal.kommune.no www.amot.kommune.no  www.trysil.kommune.no

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 11.06.2016 00:51:45