Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ferievikariet pleie- og omsorg - sommeren 2017

Av:
Mann%20sykepleier%20tabletter
​​​​Vi har ledige ferievikariater ved pleie- og omsorg for sommeren 2017.  Vi vil at du benytter elektronisk søknadsskjema og du må sende inn søknad på hvert enkelt arbeidsområde (1,2, 3 osv) som du ønsker å søke på - ikke fellessøknad.  Søknadsfrist 01.03.2017.
​ Stilling Ferievikariater ved pleie- og omsorg
Stillingstype/-prosent

Ferievikarer sommeren 2017 innen:

  1. Vaskeri - assistent
  2. Hjemmebaserte tjenester inkl. hjemmehjelp
  3. Institusjon -sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter
  4. Kjøkken – assistenter/ kokk
  5. Boliger
  6. Avlastningsenhet for barn, psykisk utviklingshemming
Søknadsfrist ​01.03.2017
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner


Kvalifikasjonskrav:
Stillinger innen pleie:
Autorisasjon som sykepleier og hjelpepleier/ fagbrev som omsorgsarbeider/helsefagarbeider i hjemmebasert tjeneste og i institusjon. Assistenter uten spesielle kvalifikasjoner kan komme i betraktning.

Innen kjøkkentjenesten er det ønskelig med fagbrev/erfaring fra storhushold, og/eller erfaring fra matlaging og kjøkken.


Innen vaskeri kreves ingen bestemte kvalifikasjoner, men erfaring fra liknende arbeid vil bli tillagt vekt - aldersgrense minimum 18 år (pga maskiner)

Dersom vi ikke får søkere med ønskede kvalifikasjoner er det aktuelt å tilsette andre og det er da ønske om utdanning/eller erfaring fra liknende stillinger.

Vi kan tilby
Annet

Vikariatene er ledige fra uke 25 – t.o.m. uke 33.

 

Søkere må prioritere omsøkte stillinger, samt oppgi periode det er aktuelt å jobbe i. Det må sendes inn søknadsskjema på hver enkelt type vikariat. 

De som tilsettes i ferievikariat kan ikke ta ut ferie i de ukene de får tilbud om vikariat, ferie må tas ut i forkant eller etterkant.

I en del av vikariatene vil det være arbeid annenhver helg.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62458600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 02.03.2017 00:53:27