Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ferievikariater Fjellheimen Leirskole - sommeren 2017

Collage%20Fjellheimen

Vi har ledige ferievikariater ved Fjellheimen leirskole for sommeren 2017.

Vi vil at du benytter elektronisk søknadsskjema og du må sende inn søknad på hvert enkelt arbeidsområde som du ønsker å søke på - ikke fellessøknad.

Søknadsfrist 01.03.2017.

​ Stilling Ferievikariater - renholder, kjøkken, lærer, stall
Stillingstype/-prosent

Renholder i 100 % ukene 28, 29 og 30. Arbeidstid: kl 07.15-15.00

 

Kjøkkenassistenter i ukene:

  1. Uke 27 (ca 83 %), uke 28 (ca 73 %), uke 29 (ca 83 %)
  2. Uke 27 (ca 73 %), uke 28 (ca 83 %), uke 29 (ca 73 %)
  3. Ukene 30-31-32 (ca 53 %)

Stillingen 1 og 2 kan kombineres med stilling 3. Prioriter i søknaden hvilken av disse stillingene du søker på.

Assistentstillingene innebærer dag og kveldsarbeid på kjøkkenet, samt vask av rom.

 

Lærervikar i inntil 100 % i 8 uker: f.o.m. uke 26 - t.o.m. uke 33.
Vikariatet kan deles, men den som kan jobbe hele perioden vil bli foretrukket ved tilsetting.

Stillingen innebærer kveldsarbeid mandag og torsdager.
Vi søker en lærer som kan og liker friluftsliv, og som raskt kan sette seg inn i arbeidet ved skolen. Lokalkunnskaper er en fordel. Det legges vekt på personlig egnethet.

Et ønske om å arbeide med vår elevgruppe er en selvfølge.

Stallen: Assistent i ukene 30, 31,32 i 100 % stilling.
Vi søker en stallassistent som kan hestehold og liker friluftsliv, og som raskt kan sette seg inn i arbeidet i stallen og stell av dyrene, og jobbe selvstendig. Den som har erfaring med hest og funksjonshemmede blir foretrukket.

Felles for alle stillingene:
For stillingene gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser.

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju

Søknadsfrist ​01.03.2017
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet Søkere må prioritere omsøkte stillinger.
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson

​Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til rektor ved Fjellheimen Leirskole, Anne Lønne tlf. 62 45 66 90, eller fjellheimen@engerdal.kommune.no

Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.

Fjellheimen er en leirskole for mennesker med utviklingshemming. Elevene er i alle aldre og har ulike fysiske ferdigheter. Naturen er skolens undervisningsarena. Skolen har i alt 14 ansatte, og tar i mot elever og ledsagere fra januar til desember.

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 02.03.2017 00:53:27