Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ferievikar sommeren 2014 - pleie og omsorg

Av: | Emneord (los) forsiden
Fysioterapeut
​​​​​Vi har ledige stillinger som ferievikar sommeren 2014 innen pleie og omsorg. Vi har forlenget søknadsfristen til 25. februar 2014.
​ Stilling Ferievikariat sommeren 2014
Stillingstype/-prosent

 

  1. Renhold
  2. Vaskeri - assistent
  3. Hjemmebaserte tjenester inkl. hjemmehjelp
  4. Institusjon -sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter
  5. Kjøkken – kokk

 

 

Søknadsfrist 25.02.2014
Arbeidsoppgaver ​Det vil være forskjellig i forhold til hvilken type stilling du søker på.
Kvalifikasjoner

 

Stillinger innen pleie:
Autorisasjon som sykepleier og hjelpepleier/ fagbrev som omsorgsarbeider/helsefagarbeider i hjemmebasert tjeneste og i institusjon. Det er også behov for assistenter uten spesielle kvalifikasjoner.
 
Innen kjøkkentjenesten er det ønskelig med fagbrev/erfaring fra storhushold, eller erfaring matlaging.
Innen renhold og vaskeri kreves ingen bestemte kvalifikasjoner, men erfaring fra liknende arbeid vil bli tillagt vekt.
 
Dersom vi ikke får søkere med ønskede kvalifikasjoner er det aktuelt å tilsette andre og det er da ønske om utdanning/eller erfaring fra liknende stillinger.
For de som skal gå i turnus er det  ønskelig at søkere er over 18 år.

 

 

 

Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

 

Vikariatene er ledige fra uke 26 – t.o.m. uke 33.
 

 

Søkere må søke på hver enkelt ledig stilling (eget søknadskjema for hver enkelt stilling 1 - 5), samt oppgi periode det er aktuelt å jobbe i.

 

De som tilsettes i ferievikariat kan ikke ta ut ferie i de ukene de får tilbud om vikariat, ferie må tas ut i forkant eller etterkant.
I en del av vikariatene vil det være  jobb annenhver helg.

 

 

Vår ref ​Aktuelt saksnummer i ePhorte
​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 14:53:53