Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Fast stilling som mottaksleder (fagleder)

Av: | Emneord (los) forsiden
Konsulent
​​​​Fra 01.09.2014 er det er ledig 100% fast stilling som mottaksleder (fagansvarlig) ved Drevsjø statlige mottak for asylsøkere. Søknadsfristen er 29.07.14 og vi vil at det søkes elektronisk.
​ Stilling 100% fast stilling som mottaksleder (fagansvarlig)
Stillingstype/-prosent 100% fast
Søknadsfrist 29.07.2014
Arbeidsoppgaver Viktige arbeidsoppgaver vil være å aktivt sørge for:
- kontinuerlig forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet
- at tjenestene produseres og tilbys etter gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
- god dialog med andre offentlige og private instanser, herunder særskilt dialogen med UDI
- at nye og forbedrede arbeidsprosesser og rutiner tas i bruk
- god og tett dialog med beboere og ansatte, for å utvikle et godt arbeidsmiljø.
- at den daglige flyt av arbeidsoppgaver ivaretas.
- ansvar for gjennomføring av oppgaver delegert fra enhetsleder
- budsjett/ oppfølging av budsjett/regnskap i samråd med enhetsleder
Kvalifikasjoner ​Ved ansettelse vil følgende bli vektlagt:
- ønskelig med relevant høyere utdanning. Relevant praksis kan kompensere for utdanning.
- bør ha relevant yrkespraksis –ønskelig med ledererfaring og gjerne fra offentlig virksomhet.
- personlig egnethet  og skikkethet for stillingen vil vektlegges sterkt – herunder gode
  samarbeidsevner og evnen til å lede et team, vilje til fornyelse og nytenkning, høy arbeidsmoral
  og gode kommunikasjonsevner.
Vi kan tilby

​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.

Drevsjø statlige mottak for asylsøkere har vært i drift i over 20 år, og Engerdal kommune er
driftsansvarlig. Mottaket har medarbeidere med bred erfaring og er godkjent for inntil 106 beboere.
UDI fører tilsyn av driften. Som fagansvarlig vil du få ansvar både for daglig drift samt bidra til at
fagområdet videreutvikles.

Annet

Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler.
Lønn etter avtale.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er) ​Spørsmål om stillingen rettes til enhetsleder Toril Storsnes, tlf.91390610
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 14:46:23