Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling: Enhetsleder Helse og Velferd 100 % fast - 2. gangs utlysning

Helsepersonell

Ved enhet Helse og Velferd har vi ledig 100 % fast stilling som enhetsleder. Stillingen er ledig fra dags dato.

​ Stilling Enhetsleder
Stillingstype/-prosent ​100 % fast stilling
Søknadsfrist 17.06.2018
Arbeidsoppgaver
 • Overordnet budsjett-/økonomi- og personalansvar
 • Utrede saker til politisk behandling
 • Utvikle tjenestetilbudet
 • Ansvar for kompetanseutvikling
 • Ansvar for rekruttering
 • Ansvar for organisasjonskultur og organisasjonsutvikling
 • Delta i rådmannens lederteam
 • Påse at nasjonale føringer følges
Kvalifikasjoner
 • ​Helsefaglig utdanning (minimum bachelor)
 • Relevant yrkeserfaring
 • Utdanning og erfaring innen ledelse, med forståelse for tall og budsjetter
 • God kjennskap til kommunal forvaltning og relevant lovverk for enheten
 • Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt


Videre ønsker vi en leder som:

 • Har gode norskkunnskaper og uttrykker deg klart og tydelig
 • Kan dokumentere gode resultater
 • Samarbeider lett både faglig og tverrfaglig, og som ser verdien av å bygge gode relasjoner
 • Tenker i nye baner og alltid ser etter gode løsninger
 • Har god oversikt
 • Har erfaring fra arbeid med mangfold og kulturforskjeller
 • Har gode IT-kunnskaper
 • Har førerkort
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet
 • Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler
 • Lønn etter avtale
 • Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
 • Stillingen inngår i rådmannens lederteam
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknad
Søknad med CV sendes på epost til: hilde.bolstad@adecco.no
Vi gjør oppmerksom på at CV vil kunne bli benyttet som utvidet søkerliste.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson Rådmann Lage Trangsrud, tlf. 930 50 436.​
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.

De tidligere enhetene Helse og Pleie/omsorg er nylig blitt slått sammen til en enhet; Helse og Velferd. Enheten ledes av en enhetsleder. 4 virksomheter er underlagt enhetslederen og er inndelt slik: Forebyggende rehabilitering, Institusjon, Habilitering/avlastning, Legetjenesten. Disse fire ledes av en virksomhetsleder på hver virksomhet. Vårt mål er at våre brukere skal motta et godt og riktig omsorgstilbud. Videre at våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet og bygge våre omsorgstjenester på kompetanse og innlevelse.

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca 1.300 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 18.06.2018 00:50:33