Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Enhetsleder Helse - 2.gangs utlysning

Av: | Emneord (los) forsiden
Konsulent
​​​​​Det er ledig 100% fast stilling som enhetsleder for Helse, for snarlig tiltredelse. Søknadsfristen er 12.09.14, og vi vil at det søkes elektronisk.
​ Stilling Enhetsleder Helse
Stillingstype/-prosent ​100%
Søknadsfrist 12.09.2014

Arbeidsoppgaver

 

Vår leder for enheten Helse har gått av med pensjon og vi søker hennes etterfølger. Enheten helse har ansvaret for helsestasjon og skolehelsetjeneste, jordmortjenester, fysioterapi, psykisk helse, folkehelsearbeidet og legetjenesten. Vi er også i ferd med å etablere frivilligsentral som også vil bli lagt til denne enheten.
 
Enhetsleder Helse har sammen med enhetsleder for Pleie og omsorg ansvar for å videreutvikle helse og pleie og omsorgstjenestene slik at kommunen kan møte de utfordringene vi ser kommer innenfor områdene, blant annet for å måte de krav samhandlingsreformen stiller til kommunene. Stillingen vil derfor ha et tett samarbeid med enhetsleder for Pleie og Omsorg.
 
Som enhetsleder vil du, sammen med rådmannen og de øvrige 5 enhetslederne, være med i kommunens ledergruppe. Dette innebærer blant annet felles ansvar for en helhetlig og langsiktig utvikling av lokalsamfunn, tjenesteproduksjon, organisasjon / ansatte og økonomi.
 
Å være enhetsleder innebærer blant annet følgende:
·          Administrativ og faglig overordnet leder innenfor egen enhet.
·          Overordnet ansvar for enhetens personell.
·          Ansvar for en effektiv organisering og godt arbeidsmiljø.
·          Ansvarlig for å få utført oppgaver som fremgår av plan- og styringsdokumenter, og å oppnå de mål som er fastsatt.
·          Overordnet ansvar for en service- og brukerorientert utvikling av tjenestene.
·          Overordnet ansvar for enhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
·          Tverrfaglig samarbeid med kommunens andre enheter.
 
Kvalifikasjoner
 
I ansettelsen vil vi legge vekt på følgende:
·          Relevant utdanning og praksis.
·          God kjennskap til kommunal forvaltning
·          Initiativrik, kreativ med lyst og evne til å motivere og lede andre, gode kommunikasjonsevner, samt gode samarbeidsevner   da stillingen innebærer mye samarbeid med andre enheter og med andre kommuner.
·          Evne til å strukturere virksomheten i forhold til rammer, personal, kompetanse og ansvarsområder
·          Personlige egenskaper og  skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt
Vi kan tilby

​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.

·          Lederavlønning etter kapittel 3 i Hovedtariffavtalen

·          Utfordrende oppgaver

·          Støttende arbeidsmiljø

 

Annet
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
 Det gjøres oppmerksom på at CV kan bli benyttet som utvidet søkerliste.
Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler.
 
Spørsmål om stillingen rettes til rådmann Håvard Haug, tlf. 62459600.
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 14:33:37