Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling - barnehagelærer / barne- og ungdomsarbeider

Engerdal%20barnehage

​Engerdal barnehage

Barnehagen er en en-avdelings barnehage beliggende i Engerdal sentrum.

Engerdal barnehage har behov for flere medarbeidere og det er ledig inntil:

100 % fast stilling fra 08.08.16
40 % fast og 20 % midlertidig stilling fra 08.08.16

Vi vil at du skal søke elektronisk, og søknadsfristen er 10. juni 2016.

​ Stilling Barnehagelærer/barne- og ungdomsarbeider
Stillingstype/-prosent
  • ​100 % fast
  • 40 % fast
  • 20 % midlertidig

Alle stillingene er ledig fra 08.08.16

Det bes om at det spesifiseres i søknaden hva det søkes på av disse stillingene.

Søknadsfrist ​10.06.2016
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner
  • ​Barnehagen trenger medarbeidere med barnehagelærerutdanning eller barne- og ungdomsarbeidere, men søkere med annen relevant kompetanse og erfaring kan også være aktuelle.
  • Evne til å arbeide strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
  • Være fleksibel
  • Norsk – skriftlig og muntlig
  • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
  • Det er viktig at den som tilsettes er: stabil, ansvarsbevisst, pliktoppfyllende, tar initiativ, har gode omsorgsevner, viser respekt for store og små, er ærlig og rettferdig, god rollemodell og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

Kommunens barnehager jobber i prosjekt og alle ansatte må delta aktivt i dette arbeidet.

Vi ønsker at søker oppgir referanser.

Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.

Menn oppfordres til å søke. Ved oppfylte krav til kvalifikasjoner og når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes det underrepresenterte kjønn.

I henhold til Lov om barnehager § 19 må gyldig politiattest framlegges ved tilsetting.

Tilsetting og avlønning skjer etter gjeldende kommunalt avtaleverk.
For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instruks.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er) ​Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Engerdal barnehage v/Wenche Kjølvang Holdbak tlf. 991 00 605.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 11.06.2016 00:51:45