Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Barne- og ungdomsarbeider/assistentstillinger - EBUS

Engerdal%20barne-%20og%20ungdomsskole

​Engerdal barne- og ungdomsskole

Det er behov for et uspesifisert antall barne- og ungdomsarbeider-/assistentstillinger for skoleåret 2016/2017, med tilsetting fra 01.08.2016.

Vi vil at du skal søke elektronisk innen 15. april 2016.

​ Stilling Barne- og ungdomsarbeider / assistent - EBUS
Stillingstype/-prosent ​Varierende
Søknadsfrist 15.04.2015
Arbeidsoppgaver ​Varierende
Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Vi søker barne- og ungdomsarbeidere som:

  • er dyktige og tydelige
  • kan lede og la seg lede
  • er fleksible og samarbeidsvillige
  • ser, støtter og utfordrer elevene

Kvalifikasjoner; barne- og ungdomsarbeidere/assistenter:

For barne- og ungdomsarbeider/assistentstillingene er kravet bestått og godkjent fagbrev, og/eller erfaring med tett oppfølging av barn i skolealder og på ulike trinn, samt erfaring med arbeid av spesialpedagogisk karakter under veiledning av og i samarbeid med lærere. Erfaring med minoritetsspråklige elever vil også være en fordel. Ved tilsetting må man være innstilt på å jobbe tett på lærerteam, samt delta i skolens utviklingsarbeid når det er påkrevet.

Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav.

Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

Lønns - og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser.

Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest.

Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson ​Rektor Elin Petershagen Åsbø, tlf. 62 45 82 61.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.


Engerdal barne- og ungdomsskole er en flerkulturell 1-10 skole med ca. 170 elever. Skolens visjon er «stor nok til å favne alle, liten nok til å se hver enkelt». Skolen er opptatt av kommunikasjon, inkludering, godt sosialt samspill, trivsel og læring for alle. Skolen har faglig dyktige medarbeidere som fokuserer på elevenes beste, vektlegger læring, samarbeid og pedagogisk utvikling.

Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.300 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 16.04.2016 00:51:57