Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Assisterende rektor

Av: | Emneord (los) forsiden
Engerdal%20barne-%20og%20ungdomsskole
​​​​Vi har ledig 100% stilling som assisterende rektor ved Engerdal barne- og ungdomsskole.  Vi vil at du skal søke elektronisk og søknadsskjema finner du her.  Søknadsfrist 22. mai 2015.
​ Stilling Assisterende rektor
Stillingstype/-prosent 100 %
Søknadsfrist 22.05.2015
Arbeidsoppgaver

​Stillingen er tillagt noe undervisning (25%) og søkere med godkjent lærerutdanning vil bli foretrukket. 
Erfaring fra skoleledelse, skoleutvikling og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

​Arbeids- og ansvarsområde:
Assisterende rektor skal sammen med rektor lede skolen i samsvar med nasjonale og kommunale styringsdokumenter, avtaler og vedtak. Dette medfører bl. a. at assisterende rektor fungerer som rektor når rektor er fraværende, og møter i styrer, råd og utvalg for rektor når rektor finner dette nødvendig.

Kvalifikasjoner
Den som tilsettes må:

• Være endringsvillig og utviklingsorientert. Skolen er med i utviklingsprosjektet «Læringslyst» i Sør-Østerdalsregionen og en prioritert oppgave for skoleledelsen er å videreføre dette arbeidet
• Utøve sin lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag.
• Ha ønske om og evne til å lede, motivere og veilede medarbeidere.
• Utøve sin rolle i tråd med gjeldende avtale- og regelverk.
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet Ved tilsetting må det framlegges gyldig politiattest.
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 21.05.2015 14:21:44