Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling - Assistent bolig Sømådal

Av:
delvis bilde av helsepersonell i uniform
​​​​Innen enheten pleie og omsorg er det fra 01.01.2017 ledig 64.5% fast stilling i turnus over 4 uker. Kveld/natt og helgearbeid må påregnes. Søknadsfrist 27.11.2016.
​ Stilling

64.5% fast stilling

 i turnus over 4 uker. Kveld/natt og helgearbeid må påregnes.

Stillingstype/-prosent ​Ak64,5% fast
Søknadsfrist ​27.11.2016
Arbeidsoppgaver ​Stillingen er tilknyttet omsorgsbolig.  Det er stor grad av ønsketurnus i samarbeid med de andre arbeidstakerne.
Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav: Det kreves tegnspråkkompetanse og kunnskap om kommunikasjon om mennesker med døvblindhet. Opplæring må påregnes. Erfaring og god kjennskap fra arbeid med døvblinde.   Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.  Arbeidssted vil være i Sømådalen.

Dersom vi ikke får søkere med ønskede kvalifikasjoner kan søkere med annen relevant utdanning og/eller lang erfaring komme i betraktning for midlertidig tilsetting.

Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet
Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er) ​Eventuelle forespørsler kan rettes til enhetsleder  Kristin Opgård på tlf. 62458600 eller koordinator i boligen  Reidar Martin Steigen tlf.91302746.
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 28.11.2016 00:52:30