Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

Ledig stilling som assistent i Engerdal barnehage

Engerdal%20barnehage

Engerdal barnehage har behov for flere medarbeidere og det er ledig 80 % midlertidig stilling som assistent ut juni 2017.


Arbeidstid er 6 timer pr. dag i 5 dager i uka. Behovet for stillingen er avhengig av barnetall som kan endre seg og stillingen kan falle bort i løpet av året dersom barnetallet reduseres. Barnehagen er en en-avdelings barnehage beliggende i Engerdal sentrum.
 
Vi vil at du skal søke elektronisk og søknadsfristen er 25. november 2016

​ Stilling Assistent
Stillingstype/-prosent 80 % midlertidig stilling
Søknadsfrist ​25.11.2016
Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner
  • ​Barne- og ungdomsarbeider, men søkere med annen relevant kompetanse og erfaring kan også være aktuelle
  • Evne til å arbeide strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
  • Være fleksibel
  • Norsk – skriftlig og muntlig
  • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Det er viktig at den som tilsettes er:

  • Stabil, ansvarsbevisst, pliktoppfyllende, tar initiativ, har gode omsorgsevner, viser respekt for store og små, er ærlig og rettferdig, god rollemodell og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Vi kan tilby ​Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning.
Annet

Kommunens barnehager jobber i prosjekt og alle ansatte må delta aktivt i dette arbeidet.

Vi ønsker at søker oppgir referanser.

Menn oppfordres til å søke. Ved oppfylte krav til kvalifikasjoner og når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes det underrepresenterte kjønn.

I henhold til Lov om barnehager § 19 må gyldig politiattest framlegges ved tilsetting.

Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju.

Vår ref

Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune:  62459600.

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson

Styrer Wenche Kjølvang Holdbak, tlf. 99100605 eller epost: wkh@engerdal.kommune.no

Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 26.11.2016 00:53:14