Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Ledig stilling

2 x 50 midlertidig stilling som prosjektleder i tiden 01.08.17-31.12.17

Av:
solnedgang
Kommunen har ledig følgende stillinger innen integreringsarbeidet: 2 x 50% midlertidig stilling som prosjektleder i tiden 01.08.17-31.12.17. Stillingene er fordelt på 2 prosjekt og stillingene kan kombineres. Søknadsfrist 03.06.2017.
​ Stilling

Kommuen har ledig følgende stillinger innen integreringsarbeidet: 

2 x 50%   midlertidig stilling som prosjektleder i tiden 01.08.17-31.12.17

Stillingene  er fordelt på 2 prosjekt:

A.     50%  prosjektleder er tilknyttet utarbeidelse av en integreringsplan.  

 

B.     50% prosjektleder er tilknyttet prosjektering av et arbeidsrettet kvalifiseringstiltak for innvandrere.  

Stillingene kan  kombineres.

Stillingstype/-prosent ​2 x 50%
Søknadsfrist ​03.06.2017
Arbeidsoppgaver

​Stilling A: Prosjektleder skal i samarbeid med de ulike aktuelle parter i integreringsarbeidet utarbeide en helhetlig integreringsplan. Dette innebærer bl.a. en kartlegging av status, utfordringer og behov i de ulike faser og roller i integreringsarbeidet. Det skal inngå en konkret tiltaksdel i planen. Planen skal behandles poltisk og forankres i hele organisasjonen.

Stilling B: Prosjektleder skal bidra til å prosjektere et lokalt arbeidsrettet kvalifiseringstiltak for flyktninger. Målsettingen er å utrede tiltak som øker muligheten for å få flyktninger raskere ut i arbeid lokalt eller i regionen. Samarbeidspartnere er bl.a. Engerdal voksenopplæringssenter, Nav og næringsutvikler i kommunen. Rektor v/ Engerdal voksenopplæringssenter er prosjektansvarlig. Det kan bli lagt opp til noen nettverksamlinger med andre prosjektkommuner i perioden, samt noen studiebesøk. Dersom man lykkes med målsettingen av prosjektet kan det bli mulighet for forlengelse i et hovedprosjekt fra mars/april 2018 for å prøve ut kvalifiseringsmodellen.

Kvalifikasjoner

Minst 3-årig høgskoleutdanning innen pedagogikk, samfunns-eller sosialfaglig retning eller prosjektledelse.
Førerkort klasse B, erfaring fra prosjektledelse, voksenopplæring, yrkesopplæring, og/eller arbeid med innvandrere er en fordel.

Du bør være strukturert og målrettet, ha gode samarbeidsevner, kunne se kvaliteter og behov både hos arbeidsgivere og innvandrere, ha gode norske muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter og ha interesse for integrering og samfunnsutvikling.

Dersom vi ikke får søkere med ønskede kvalifikasjoner kan søkere med annen relevant utdanning/erfaring komme i betraktning for midlertidig tilsetting.

Vi kan tilby ​Et spennende og dynamisk arbeidsfelt under stadig utvikling.
Et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere.
Et meninsfylt arbeid.
Fantastisk natur med gode tur-, jakt- og fiskemuligheter.
Annet
Vår ref

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Oppvekst; Thore Joten: 62 45 96 00/ 40024920 eller rektor v/ Engerdal voksenopplæringssenter: Ingeborg Frank tlf: 99027966/ 40024947

 

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste ​Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
Kontaktperson(er)
Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon ​Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens
brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik:
Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Om Engerdal
​Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke, ca 27 mil nord for Oslo og 5 mil nord for Trysil. Vi er ca1.340 innbyggere.
Velkommen til Engerdal!
 
Sist oppdatert: 03.06.2017 00:54:26