Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Regler for innreise   Rules upon entry     Skjema innreiseregistering

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av ny veg til etablert fritidsbebyggelse ved Langsjøen i Engerdal kommune

Med hjemmel i § 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det herved om at det er igangsatt detaljregulering av fritidsbebyggelse i Søndre Langvika ved Langsjøen i Engerdal kommune. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra Tor Øivind Fjeld som er fester av en av hyttene i planområdet.

Planområdet ligger på østsida av Langsjøen i Engerdal kommune, om lag 4 kilometer nord for Sømådalen ved Søndre Langvika. Planen skal legge til rette for oppgradering av standard for tre eksisterende hytter i området ved å etablere veg fram til hyttene, samt framføring av vann, avløp og strøm. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-område.

Se vedlagt oppstartsvarsel for mer informasjon om planarbeidet.

Innspill

Du kan sende innspill til planarbeidet til oppdal@norconsult.com eller til Norconsult AS, Ola Setroms veg 17, 7340 Oppdal, innen 01.02.22

Høringsdokumenter:

Oppstartsvarsel Langsjøen (PDF, 2 MB)

Planinitiativ Langsjøen (PDF, 587 kB)

Notat virkninger - Langsjøen (PDF, 468 kB)

Referat fra oppstartsmøte - Langsjøen (PDF, 4 MB)

Til toppen