Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Varsel om oppstart av detaljregulering for Tangen hyttefelt.

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Tangen hyttefelt. Planen vil bli utarbeidet som privat forslag til detaljreguleringsplan, jf. pbl`s § 12-3.

Planarbeidet er nærmere beskrevet  i forslag til planprogram (PDF, 3 MB).

 

Spørsmål vedrørende det varslede planarbeidet kan rettes til:

 Feste NordØst AS, v/Stine Ringnes, tlf: 99235877 /e-post: sr@feste.no

Feste NordØst AS, v/Helge Bakke, tlf: 95874217/ e-post: hb@feste.no

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 13.08.2021 til: Feste NordØst AS, Postboks 33, 2541 TOLGA, eller e-post til sr@feste.no.

Til toppen