Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Regler for innreise   Rules upon entry     Skjema innreiseregistering

Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022

Barn og unge skal få delta på fritidsaktiviteter selv om foreldrene har dårlig råd. Offentlige instanser, lag og foreninger og private kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist er 17. desember 2021

Søknaden sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) via eget søknadsskjema. Det er Bufdir som forvalter Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

pixabay.com  Lokal behandling

Etter at søknadsfristen er ute, får Engerdal kommune tilsendt alle lokale søknader. Engerdal Kommune vurderer dem, setter opp ei prioriteringsliste og sender dem tilbake til Bufdir for endelig behandling.

Ferie og fritid

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som berørt av fattigdomsproblemer. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Minst én aktivitet

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er ett av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå målet om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Aktuelle tiltak

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

 

Søknadsskjema og mer informasjon fra Bufdir om tilskuddsordningen

Kontakt oss

Andreas Stallvik
Kommunalsjef Helse/velferd og Oppvekst
E-post
Telefon 942 87 292
Til toppen