Kunngjøring –vedtatt planprogram for reguleringsplan for adkomstvei Hyllsjøen

Formannskapet fastsatte i møte 25.08.21 planprogram for reguleringsplan for adkomstvei Hyllsjøen.

Dokumenter:

Behandling av planprogram for adkomstvei Hyllsjøen (PDF, 130 kB)

Oppdatert planprogram for atkomstvei Hyllsjøen (PDF, 3 MB)

Protokollutdrag Ny reguleringsplan for adkomstvei Hyllsjøen - Behandling av planprogram (PDF, 110 kB)

Ny reguleringsplan for adkomstvei Hyllsjøen - Behandling av planprogram (002) (PDF, 159 kB)

Til toppen