Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for Solheim Hyttegrend i Engerdal kommune

I medhold av plan og bygningsloven § 12-10 vedtok Formannskapet i Engerdal kommune i møte den 14.06.2022 å sende forslag til reguleringsplan for Solheim hyttegrend (PlanId 20210100) på høring og offentlig ettersyn

 Planforslaget er en detaljregulering jfr. PBL § 12-3. Planforslaget er en omregulering av to eksisterende planer, og følger i all hovedsak plangrensene til disse planene.Eventuelle merknader til planforslaget bes sendt Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal, innen 01.09.2022. 

Du kan benytte elektronisk høringssvar her

Plan- og saksdokumenter:

Dokumenter Solheim hyttegrend (PDF, 14 MB)

Til toppen