Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Engerdal kommune trenger flere utleieboliger

Engerdal kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger. Boligene ønskes bygget i Engerdal sentrum på tomta bak Engerdal torg. Tomt vil festes bort av Engerdal kommune til utbygger. Festeavgiften vil være 50% av Statens satser for bortfest til enhver tid.

Klikk for stort bildeSituasjonsplan grå  

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

I tilvisingsavtalen får kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se Veiviseren.no på Husbanken sin nettside. Det settes krav om at det minimum 2 ganger i året gjennomføres dialogmøte mellom kommunen og utbygger.

 

Boligene

Engerdal kommune har behov for flere utleieboliger til både eldre, enslige og familier. Tilvising er først og fremt tiltenkt eldre men alle type leiligheter er av interesse, også prosjekter med variert leilighetssammensetning og størrelse. Det er ønske at de fleste leilighetene har 2 soverom eller mer. Boligene skal ha en kvalitet/ standard som tilsvarer nye eierboliger. Det er et krav at det bygges minimum 6 boliger, men helst flere. Vi anser at tomta som stilles til disposisjon vil kunne romme 12 til 15 leiligheter.

 

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, kan det søkes om lån til alle boligene i prosjektet. Prosjektet skal tilfredsstille Husbankens krav til livsløpboliger. Se Veileder for lån fra Husbanken - Husbanken

 

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved lån til utleieboliger  se: Lån og tilskudd til utleieboliger - Husbanken

 

Dokumentasjon

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi vektlegge:

  • beskrivelse av utleieselskapet
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • husleienivå
  • kvalitet- og boligstandard
  • ferdigstillelsestidspunkt

Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, hvor plan for forvaltning av beboere og bomiljø og husleienivå framkommer. Kvalitet og boligstandard beskrives og ferdigstillelsestidspunkt oppgis. Det må også legges ved plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

 

For 2021 gjelder følgende tilbudsfrister:

  • 1. september

 

For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med

Engerdal kommune teknisk drift v/fagleder Ove Andreassen, mobil. 400 24 972 e-post:

Ove Andreassen

eller Rune Risbakken Fagansvarlig teknisk drift, mobil 400 24 928 e-post

Rune Risbakken

Til toppen