Vi trenger frivillige til dugnadsinnsats til Engerdal akuttmottak

Det kommunale apparatet er i full sving med å klargjøre mottaket for å ta imot flyktninger, men vi er helt avhengig av dugnadshjelp fra dere innbyggere for å klare dette her. Vi har nå begynt å få en viss oversikt over arbeidsoppgaver, og vi trenger folk til følgende gjøremål i løpet av de første dagene og neste uke

Vi trenger:    pixabay.com  

  • Vaskehjelp
  • Hjelp til å hente utstyr som er gitt til kommunen
  • Snekkerhjelp – først og fremst av senger
  • Malehjelp

Kan du bidra med noe av dette på dagtid eller ettermiddag/kveld/helg, så:

      ring Ingunn på tlf. 47 97 30 20.

Får du ikke svar, så kan du sende en sms så tar hun kontakt med deg.

Håper noen er villig til å bistå oss på kort varsel, slik at vi er klare til å ta imot dem som trenger hjelp!

Til toppen