Status koronavaksinasjon og informasjon om 3.dose

Engerdal legesenter har ved utgangen av uke 37 satt 1849 doser med koronavaksine. 872 har fått 1.dose og 815 er fullvaksinert. I løpet av uke 38 og 39 vil alle over 12 år som har takket ja til vaksine ha fått tilbud. Vi har derfor besluttet at vi ikke lengre vil oppdatere ukentlig vaksinasjonsstatus.

Når det gjelder dose 3 skal denne tilbys til personer med alvorlig svekket immunforsvar. Det betyr;

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte siste 2 år
  • Alvorlig immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt / aktiv dialyse
  • Avansert / ubehandlet HIV infeksjon

Dose 3 tilbys foreløpig kun til voksne personer. Det er spesialisthelsetjenesten som i hovedsak identifiserer sine pasienter. Pasientene vil da få brev fra behandlende lege og kan da ta kontakt med legetjenesten for å avtale tid til vaksinasjon i hjemkommunen.

Hvorvidt dose 3 skal tilbys til andre grupper enn nevnt over, vurderes fortløpende av de fagmedisinske miljøene og vi vil komme tilbake med informasjon om dette så snart det er klart.

Legetjenesten ved virksomhetsleder ønsker å benytte anledningen til å takke alle innbyggere som har latt seg vaksinere. Vi opplever at innbyggerne lojalt har sluttet opp om og vist smidighet ved vaksinasjon. Dette har gjort jobben og koordineringen enklere for oss.

Til toppen