Smittestatusrapport fra legetjenesten 11.02.2022

Kommunelege Maud Nyhuus kan informere om at det ved utgangen av uke 6 er 43 personer i isolasjon med påvist Covid-19 i vår kommune. Det er nå primært skoleelever og deres familiemedlemmer som er rammet, samt enkelttilfeller i befolkningen for øvrig. Det er foreløpig ikke kjent smitte hos beboere ved sykehjemmet eller institusjon / omsorgsboliger.

pixabay.com  Hva gjør du ved positiv hurtigtest? Se Helsenorges sjekkliste her:   

https://www.helsenorge.no/koronavirus/sjekkliste-positiv-koronatest/

Hurtigtester leveres ut til de med symptomer eller som er husstandsmedlemmer / tilsvarende nære et påvist tilfelle på legesenteret i åpningstiden eller legevakt på helg.

Til toppen