Smittestatus pr 05.11.21 og oversikt over tiltak

Kommunelegene opplyser at vi nå har 9 påviste tilfeller av Covid-19 i vår kommune. Alle er isolert etter gjeldende retningslinjer. Vi har valgt en bred tilnærming til testing både av vaksinerte og uvaksinerte nærkontakter. Vi ønsker å presisere at det fortsatt skal være lav terskel for testing ved symptomer.

I tillegg ønsker vi å minne om de grunnleggende smitteverntiltakene og viktigheten av å følge disse.

  • Hold deg hjemme hvis du har symptomer
  • Test deg
  • Reduser antall nærkontakter
  • God hoste- og håndhygiene 
  • Bruk av hånddesinfeksjon i butikker 

Helsedirektoratet presiserer at det nå er uvaksinerte voksne og eldre med risikotilstander som blir alvorlig syke av Covid-19, og det anbefales på det sterkeste at befolkningen lar seg vaksinere.

Trykk her og les hva du bør du gjøre ved oppståtte luftveissymptomer.

Til toppen