Smitterapport pr 02.11.21 og informasjon om lokale tiltak

Kommunelegene kan melde om ytterligere 3 positive tilfeller av Covid-19 i vår kommune, og vi er nå oppe i 5 påviste tilfeller som sitter i isolasjon.

Kommunen har mulighet til å vedta lokale forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Dette er en fortløpende vurdering som gjøres, hvor vi forsøker balansere mellom belastningen på kommunehelsetjenesten og samtidig ha lavest mulig tiltaksbyrde for befolkningen. Det er pr nå ikke innført lokale tiltak i vår kommune.

Vi ønsker imidlertid å presisere at vi nå tester bredt og anbefaler alle med nyoppståtte luftveissymptomer om å teste seg. Det gjelder alle, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Vi ønsker også å minne om god håndhygiene. Det gjelder også for lokale butikker, hvor vi anbefaler hånddesinfeksjon.

Uvaksinerte som ønsker å vaksinere seg, kan ta kontakt med legetjenesten på tlf. 62 45 86 00 for å avtale tid til vaksinasjon.

Trykk her og les hva du gjør hvis du får luftveissymptomer.

Til toppen