Kommunelegene bekrefter at det nå er to påviste tilfeller av Covid-19 i vår kommune

Helsemyndighetene har besluttet at kommunene skal jobbe etter nedjustert smittesporing, som nå er vår strategi i en normal hverdag med forhøyet beredskap.  Vi har i dag gjennomført testing av alle nærkontakter.

Barn i barnehage og barneskole som kan være eksponert for smitte anbefales testing og i tillegg skal man følge med på symptomer i 10 dager.

Elever på ungdomsskole anbefales testing dersom de er nærkontakter og egenobservasjon av symptomer.

Alle , også fullvaksinerte, anbefales test ved symptomer etter kontakt med bekreftet tilfelle.

 

Ingen pålegges karantene og man kan derfor tilbake til skole, barnehage eller jobb ved negativ hurtigtest. Isolasjon for bekreftede tilfeller videreføres som tidligere.

Til toppen