Informasjon om vaksinering

Det blir ny mulighet for vaksinasjon fredag 21. januar i Fjellvang, Drevsjø. Det vil kun være åpent for drop-in denne dagen og det vil være åpent mellom 10.00-16.30. Neste mulighet er tirsdag 8. februar, samme sted og samme tidspunkt.

Alle som ønsker dose 1 er velkommen, i tillegg til de som oppfyller intervallet for dose 2 og 3.

For oppfriskningsdose må det ha gått om lag 20 uker. Det vil si at du fikk dose 2 før 5. september 2021.

Alle som skal vaksineres møter friske og med munnbind. Dere vil få tilbud om vaksinen fra Comirnaty Pfizer.

Særlig om ungdom:

Ungdom født i 2004 eller 2005 skal ha 2 doser. De som har fylt 18 år kan ta dose 3 dersom de oppfyller intervallet på 20 uker.

Ungdom født i 2006, 2007 og 2008 har fått tilbud om en dose. Dersom de selv og foreldre / foresatte ønsker, kan også denne gruppa nå få tilbud om dose 2. Det må da ha gått 8-12 uker etter dose 1.

Legetjenesten i samråd med helsesykepleier foreslår at ungdom som skal ha dose 2 venter til 8. februar.

Vaksinering av aldersgruppa 5-11 år skjer i samråd med spesialisthelsetjenesten og gjelder i hovedsak barn med kroniske sykdommer.

Til toppen