Informasjon om vaksinering av ungdom 12 - 15 år

Regjeringen har besluttet å følge FHI sine anbefalinger om å tilby koronavaksinasjon til barn i alderen 12-15 år. Engerdal kommune vil organisere vaksineringen på EBUS i samarbeid med skoleledelsen.

Det er helsesykepleier som vil stå for selve vaksinasjonen og den vil foregå i skoletiden i hovedsak i uke 37 og 38.

Vi vil starte med barn født i 2006, 2007 og 2008 – altså ungdomsskolen. Deretter vil vi vaksinere alle født i 2009 så snart de har fylt 12 år.

Det er Comirnaty vaksinen, den vi kjenner som BioNTech Pfizer, som er godkjent for bruk i denne aldersgruppen.

Ungdom i denne aldersgruppen har svært god effekt av vaksinasjon og FHI har besluttet at det foreløpig kun skal tilbys en dose. Ved endrede anbefalinger – vil vi komme tilbake med informasjon om en eventuell dose 2.

For personer under 16 år er det foreldre / foresatte som har helsemessig beslutningsmyndighet. Det innebærer at begge foreldre, så sant begge har foreldreansvar, skal samtykke til vaksinasjon. Barnet skal likevel høres og medvirke i beslutninger som vedrører en selv.

Samtykkeskjema er sendt ut i papirform med elevene. Dersom man ikke har mottatt skjema, ta kontakt med skolen.

De som har gjennomgått Coronainfeksjon vil foreløpig ikke motta tilbud om vaksine.

Til toppen