Informasjon om vaksinasjon

Det er nå gjennomført 3 vaksinasjonsdager med drop-inn i Fjellvang.

pixabay  Vi ser at det fortsatt gjenstår en del innbyggere som ikke har fått oppfriskningsdose. Vi vil ikke organisere flere åpne vaksinasjonsdager og ber derfor de som ønsker og er klare for vaksinasjon dose 1, 2 eller 3 om å ta direkte kontakt med legetjenesten for å avtale tidspunkt.

Til toppen