Informasjon om vaksinasjon, testing og koronasertifikat

Det er satt opp ny vaksinasjonsdag i Fjellvang, Drevsjø tirsdag 08.februar. Det er kun drop-in denne dagen, i tidsrommet 10:00-16:30. Det innebærer at alle som ønsker og er klare for dose 3 (omlag 20 uker siden dose 2) kan møte til vaksinasjon.

Legetjenesten vil ikke prioritere å ringe til innbyggerne for timeavtale denne gang.

Dersom du er nærkontakt til et påvist tilfelle – kan du likevel møte til vaksinasjon dersom du tester negativt på hurtigtest samme dag.

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom – og FHI anbefaler derfor vaksinasjon til alle gravide, uavhengig av trimester.

Det vil ikke bli organisert ytterligere vaksinasjonsdager i nær fremtid – hvilket betyr at innbyggere som av ulike grunner ikke er klare for oppfriskningsdose eller dose 2, må selv ta kontakt med legetjenesten.

 

Etter nye retningslinjer er det kun personer med symptomer som skal teste seg.

Legetjenesten har utlevering av selvtester etter kriterier satt av Helsedirektoratet.

Ber om at alle som får påvist infeksjon på selvtest – registrerer dette     her

Legetjenesten sjekker daglig registrerte tilfeller og tar kontakt dersom noen er i målgruppe for PCR test eller annen medisinsk oppfølging.

 

EU har innført gyldighetsperiode for koronasertifikat.

For de som har grunnvaksinasjon er sertifikatet gyldig i 270 dager etter dose 2. For de som har oppfriskningsdose har sertifikatet ubegrenset gyldighet.

Siden det ikke er samsvar mellom FHI sine faglige vurderinger for god beskyttelse etter vaksinasjon og gjennomgått infeksjon, og EU sine regler, er det nå åpnet opp for å få ekstra vaksinedose for å oppfylle innreisekrav for personer over 18 år.

Det vil si at de som har to doser og gjennomgått infeksjon kan få tilbud om oppfriskningsdose dersom det har gått minimum tre uker etter infeksjon. Det anbefales likevel at vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning, da det vil gi best effekt av oppfriskningsdose og mindre bivirkninger.

Til toppen