Informasjon om smittestatus og vaksinasjon pr 04.01.22

pixabay Engerdal kommune har pr 4. januar 12 påviste tilfeller av Covid som sitter i isolasjon i vår kommune. Legetjenesten overvåker smittesituasjonen nøye, og det forventes flere positive prøvesvar kommende dager. Det er pr nå ikke bekreftet hvilken virusvariant det dreier seg om. De fleste av tilfellene har kjent smittevei. Det er ikke meldt om alvorlig sykdomsforløp blant de smittede.

Alle som tester positivt på hurtigtest/hjemmetest, må ta kontakt med legetjenesten for å bekrefte resultatet med en PCR test.

Hurtigtest/hjemmetest leveres ut på legetjenesten etter forespørsel og etter kriterier for prioritering satt av Helsedirektoratet.

Vi forholder oss til de nasjonale reglene og vi minner om munnbind der man ikke kan opprettholde avstand, testing ved symptomer og vaksinasjon.

Reglene som gjelder for karantene og isolasjon finner dere her:

Folkehelseinstituttet

Helsenorge

Vi jobber fortløpende med vaksinering av innbyggere – både dose 1, 2 og 3.

Viser til informasjon publisert på hjemmesidene 16. desember. Det vil bli vaksinasjonsdager i Fjellvang, Drevsjø torsdag 6. januar og fredag 7. januar. Det er satt opp timer på formiddagen, så vil det være åpent for drop-in fra kl. 12.30-15.30.

I henhold til nasjonale føringer skal det gå 20 uker (+/- noen dager) mellom dose 2 og 3. Det vil si at alle innbyggere som fikk dose 2 i løpet av august måned eller tidligere, kan få dose 3.

Innbyggere som fikk dose 2 i september/oktober, må vente. Det vil bli annonsert ny vaksinasjonsdag i starten av februar så snart dette er avklart.

Personell i skoler og barnehager er prioritert, men også denne gruppen må forholde seg til eksisterende intervall på 20 uker.

Alle som skal møte til vaksinasjon må være friske, feberfri og benytte munnbind.

Til toppen