Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.  

pixabay.com  Mange vil ikke lenger bli tilbudt PCR-test for å bekrefte en positiv hurtigtest. Dette er basert på nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet og gjelder fra midnatt, natt til 26. januar.

Du som har tre vaksiner bør ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest

 • Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, bør ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.)
 • Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunene og på laboratoriene. For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR hvis du ikke har behov for det.
 • Hvis du er i en av gruppene under, ta kontakt med kommunen for å få tatt PCR (eller annen test) for å bekrefte resultatet av selvtesten:
 • Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine)
 • Uvaksinerte
 • Personer i risikogrupper
 • Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat

Har du symptomer, ta en selvtest

 • Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest. Du får gratis selvtest fra kommunen hvis du har symptomer eller er nærkontakt. 
 • Alle som tester positivt på selvtest skal i isolasjon i seks døgn og selv informere nærkontakter. Informasjon om isolasjon på helsenorge.no

Registrering av positivt resultat på selvtest

 • Hvis du får positivt resultat på selvtest (testen viser at du har covid-19) ber vi om at du registrerer det.
 • For at vi skal holde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.
 • Du kan registrere det positive resultatet    her.
 •   Når du kommer inn med innloggingen gjør du:
  • Logg inn med Bank ID (ID-porten)
  • Velg «Registrer deg» eller «Registrer et barn»
  • Fyll inn informasjon
  • Velg «Send inn»
  • Dersom flere i familien eller husstanden har testet positivt, gjentar du prosessen flere ganger. Det skal være et skjema per person.

Om selvtester og sikkerhet

 • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.
 • Det er ingen smittevernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.

Les mer på regjeringen.no

Les mer på helsenorge.no

Les mer på helsedirektoratet.no

Til toppen