Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Regler for innreise   Rules upon entry   Grensepassering i Engerdal   Border crossing to Norway

Informasjon om dose 3

Regjeringen har nå besluttet at i tillegg til personer i høyrisikogrupper, skal alle personer over 65 år tilbys en 3.vaksinedose. Målet er å gi forsterket og forlenget beskyttelse mot Covid-19 til eldre personer.

I Engerdal vil vi nå prioritere ordinær influensavaksinasjon i uke 42 og 43. Som tidligere annonsert må man her ta kontakt med legetjenesten for å bestille time til vaksinering. Vi vil også prioritere dose 2 til innbyggere som av ulike årsaker har fått kun en dose og evt til uvaksinerte.

Fra og med uke 44 vil vi starte vaksinering av de eldste, det vil si beboere i sykehjem og personer over 85 år.

Deretter vil gruppen 84-75 få tilbud og til sist gruppen 74-65 år. Når det gjelder koronavaksinasjon vil vi ta kontakt pr telefon for å tilby tid til vaksinering.

For andre enn høyrisikogrupper, vil intervall mellom dose 2 og 3 være 6 måneder.

Det vil i praksis bety at dersom du fikk dose 2 i juni, kan du tidligst få tilbud om dose 3 i desember.

Til toppen