Informasjon om dose 3

Regjeringen har nå besluttet at i tillegg til personer i høyrisikogrupper, skal alle personer over 65 år tilbys en 3.vaksinedose. Målet er å gi forsterket og forlenget beskyttelse mot Covid-19 til eldre personer.

Vi har startet opp med 3. vaksinasjonsdose og følgende dager er det åpent for drop in:

Fredag 21.01 og tirsdag 08.02. Begge dager vil vaksinasjon foregå i samfunnshuset Fjellvang på Drevsjø i tidsrommet 10:00-16:30.

 

I Engerdal vil vi nå prioritere ordinær influensavaksinasjon i uke 42 og 43. Som tidligere annonsert må man her ta kontakt med legetjenesten for å bestille time til vaksinering. Vi vil også prioritere dose 2 til innbyggere som av ulike årsaker har fått kun en dose og evt til uvaksinerte.

Fra og med uke 44 vil vi starte vaksinering av de eldste, det vil si beboere i sykehjem og personer over 85 år.

Deretter vil gruppen 84-75 få tilbud og til sist gruppen 74-65 år. Når det gjelder koronavaksinasjon vil vi ta kontakt pr telefon for å tilby tid til vaksinering.

For andre enn høyrisikogrupper, vil intervall mellom dose 2 og 3 være 6 måneder.

Det vil i praksis bety at dersom du fikk dose 2 i juni, kan du tidligst få tilbud om dose 3 i desember.

Til toppen