Informasjon fra legetjenesten om korona

Her kommer informasjon om ett nytt smittetilfelle i Engerdal, Johnsenvaksinen og reiser utenlands.

Nytt smittetilfelle i Engerdal

Det er registrert ett nytt smittetilfelle i kommunen. Vedkommende er testet og fulgt opp i en annen kommune. 

 

Informasjon om Janssen vaksinen

Helsemyndighetene har tatt Janssen vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet. Regjeringen har likevel bestemt at den kan gjøres tilgjengelig for enkelte. Dette vil være en risikovurdering og en etisk vurdering som legene må ta stilling til. I tråd med Legeforeningen, Helsedirektoratet og FHI sine anbefalinger vil ikke legene i Engerdal foreskrive denne vaksinen. Det innebærer at legesenteret vil ikke ta imot henvendelser fra pasienter vedrørende Jahnsen vaksinen. 

Reiser utenlands

Regjeringen fraråder reiser utenlands som ikke er streng nødvendig i første omgang til 01.juli. Dersom du likevel velger å reise eksempelvis til Sverige, må du passere på en åpen grenseovergang i åpningstida. Det er ingen åpne grenseoverganger i Engerdal. Vilkår for passering er gyldig koronasertifikat med QR kode som du finner på helsenorge.no 

Les mer om  ny endringsforskriften om innreisekarantene. 
 

Til toppen