Hvordan kan vi feire 17. mai i Engerdal?

Her kan du lese våre anbefalinger for Engerdal kommune.

 • Det er tillatt med 17.mai feiring grendevis forutsatt at det ikke samler personer fra andre kommuner, det vil si at det kun skal avholdes med Engerdøler.
 • Det er tillatt med inntil 200 personer utendørs uten faste tilviste plasser, forutsatt at avstand kan overholdes og at alle som deltar er friske – jamfør forskrift §13 C og D.
 • Det er krav til en ansvarlig arrangør i hver grend. Vi ønsker at hvert vel / grenderepresentant oversender sitt program for dagen for en vurdering. Det skal fremgå hvem som er smittevernansvarlig jamfør §13B.
 • Det er ønskelig med forhåndspåmelding til arrangementet.
 • Det kan gjennomføres 17.mai tog gitt at smittevernreglene kan overholdes.
 • Barn fra samme kohort i barnehage og skole kan også være sammen i 17.mai tog / arrangement – men foreldre må sørge for å holde avstand til hverandre.
 • Vi ønsker ikke at det skal være servering av mat / kaker / kaffe i år. Selv om serveringen ikke gjennomføres som buffet, blir det lett kødannelser og folk flokker seg sammen over en kaffekopp. For å være på den sikre siden ber vi derfor om at det ikke legges opp til servering i år. Utdeling av is til barna kan være ok.
 • Korps som normalt øver sammen kan også marsjere sammen.
 • Når det gjelder sosiale sammenkomster etter felles feiring gjelder de nasjonale retningslinjene. Det vil si maks 10 innendørs og inntil 20 utendørs (pr nå).
 • Vi ønsker ikke at arrangementene skal tiltrekke seg hyttefolk eller personer som kommer fra andre kommuner – det må derfor klart fremgå at arrangementene kun er for lokalbefolkningen.
 • Kort oppsummert vil det si at man kan gå i 17.mai tog grendevis, med korps som spiller, taler kan holdes utendørs, men det skal ikke legges opp til leker/ aktiviteter eller bespisning i år.

 

Husk å sende inn program for til godkjenning.  Du kan sende det her   

Til toppen