Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Kommunereformen

Regjeringens tidsplan

kalender%202015
Nedenfor kan du se tidsplanen Regjeringen har lagt opp i forhold til kommunereformen.

 

 
<>
Tidsperiode
Aktivitet
Desember 2014
Ekspertutvalget legger fram en sluttrapport om kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta mulige nye oppgaver.
 
Januar 2015
Alle embetene har fått på plass en prosessveileder, og har startet prosesser i sitt fylke.
 
Mars 2015
Stortingsmelding om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner legges fram i Stortinget. Eksempler på redusert statlig styring av større og mer robuste kommuner vil være et tema i meldingen. Meldingen vil også inneholde en sammenstilling av tidligere utredninger om regionalt folkevalgt nivå, samt skissere hvilke oppgaver det kan være aktuelt å vurdere overført til nye regioner.
 
Juni 2015
Stortingsmelding om nye oppgaver til robuste kommuner behandles i Stortinget. Kommunale sammenslåingsvedtak tidlig våren 2015 kan bli vedtatt gjennom kongelig resolusjon
Desember 2015
Siste frist for kommuner til å fatte kommunale sammenslåingsvedtak som kan vedtas gjennom kongelig resolusjon våren 2016.
Våren 2016
Siste frist for tilbakemelding fra kommunene. Lokal enighet er ønskelig, men ikke et krav. Kommunale sammenslåingsvedtak høsten 2015 kan bli vedtatt gjennom kongelig resolusjon
 
Høsten 2016
Siste frist for oppsummering fra hvert fylkesmannsembete.  Den regionale prosjektorganisasjonen avvikles i desember.
 
Våren 2017
Eventuelle vedtak om sammenslåing gjennom kongelig resolusjon våren 2015 trer i kraft 1. januar. Fremleggelse av proposisjon med forslag til ny helhetlig kommunestruktur. Vedtak som ikke ble behandlet ved kongelig resolusjon vil også bli inkludert. Departementet legger frem en samlet lovproposisjon om nye oppgaver. Stortinget behandler proposisjon om ny kommunestruktur. Stortinget behandler lovproposisjon om nye oppgaver.
 
Høsten 2017
Stortingsvalg og eventuelt ekstraordinært valg til nye kommunestyrer.
Våren 2018
Sammenslåinger som vedtas gjennom kongelig resolusjon våren 2016 trer i kraft 1. januar.
 
Våren 2019
Sammenslåinger som vedtas av Stortinget våren 2017 kan tre i kraft fra 1. januar dersom det er ønskelig lokalt.
 
Høsten 2019
Kommunestyrevalg til nye kommuner
Våren 2020
Øvrige sammenslåinger som vedtas av Stortinget våren 2017 trer i kraft fra 1. januar.
 
 
 
 

 

 

 

Sist oppdatert: 27.05.2015 15:25:24