Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Kommunereformen

Kommunereformen

vinterbilde%20fra%20elgå%20brygge
​For oss politikere i Engerdal, i Sør-Østerdalsregionen,  i  Hedmark, ja i hele landet, skal vi starte med den største og viktigste oppgaven som Stortinget har pålagt kommune-Norge de siste 50 årene – kommunereformen.
 
For sittende kommunestyre går vi nå inn i vårt siste år av denne fireårs-perioden. De fleste av oss er enige om at det har gått fort! Jeg er glad for at vi kan konkludere med at vi har prøvd å utføre denne jobben på best mulig måte, at kommunestyret jobber konstruktivt og er opptatt av Engerdals ve og vel.  Og for oss politikere i Engerdal, i Sør-Østerdalsregionen,  i  Hedmark, ja i hele landet, skal vi starte med den største og viktigste oppgaven som Stortinget har pålagt kommune-Norge de siste 50 årene – kommunereformen.
Formannskapet har drøftinger rundt temaet, kommunestyret har vedtatt utredning av et faktagrunnlag som ble presentert av Høgskolen i Hedmark i høst. Og regionrådet for Sør-Østerdal har vedtatt en foreløpig prosess som vi nå er midt inne i.
 
Regionrådet fattet følgende vedtak 20.november, 2014:
1. Hver enkelt kommune vurderer egne muligheter for å opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne med dagens kommunestruktur.
2. Hver enkelt kommune vurderer innen hvilke tjenesteområder det er formålstjenlig å samarbeide med andre kommuner.
3. Som grunnlag for eventuelle videre utredninger vurderer og foreslår hver enkelt kommune mulige alternativer for ny kommunestruktur i regionen.
4. Kommunenes vurderinger presenteres i Regionrådets møte 22.05.2015.
5. Videre utredninger besluttes av Regionrådet i møte 22.05.2015
6. Regionrådet ber Rådmannsutvalget utarbeide  felles form   og strukturgrunnlag med framdriftsplan for kommunenes videre arbeid med punktene 1, 2 og 3 i vedtaket.
 
Rådmann, Håvard Haug, er i gang med å utrede punktene 1,2 og 3. slik at vi får et bedre grunnlag for å avklare mulighetsrommet. Det er en stor utfordring, for vi vet ennå ikke hvilke oppgaver kommunene skal ha i fremtiden. Det skal Regjering og Stortinget si noe om til våren.  Vi vet ikke hvordan inntektssystemet skal bli i framtiden. Det skal Regjering og Storting si noe om i Kommuneproposisjonen for 2017 som blir lagt fram våren 2016.
Dette er en sak som berører den enkeltes fremtid og jeg håper på og regner med engasjement fra dere i denne saken fremover.  Det skal vi legge til rette for med åpne informasjonsmøter og diskusjonsmøter utover i 2015 og første halvår 2016. Dette vil bli kunngjort på hjemmeside og plakattavler. Jeg håper at vi får til en prosess alle innbyggerne i Engerdal har mulighet til å være involvert i, og at dere tilslutt kan si deres mening gjennom en folkeavstemming om hva Engerdals framtid skal bli.
 
Om vi ender opp sammen med noen eller fortsetter som egen kommune,  er på det nåværende tidspunkt helt umulig å si. Jeg tror helt ærlig at de kommunale tjenestene ikke blir bedre for innbyggerne i en ny storkommune uansett hvem vi slås sammen med. Kommunereformen blir, uansett om det er tiltenkt eller ikke, en sentraliseringsreform. Samtidig er det ingen løsning å sitte på gjerdet og håpe at det går over da det er et flertall på Stortinget for å gjennomføre reformen. Da må vi heller være aktive i prosessen for å utrede ulike alternativer så langt som mulig, slik at vi baserer våre beslutninger på et grunnlag som både fylkesmannen, regjeringen og Stortinget kan respektere.
 
Sist oppdatert: 27.05.2015 15:25:25