Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Kommunereformen

Kommunereformen - sammenstilling av gruppediskusjoner etter grendemøter

Av: Åse Finneid | Emneord (los) kommunereformen
Grendemøte
​Dette er en sammenstilling av de  svar og innspill som i alt 23 grupper har gitt. Dette blir med videre som et grunnlagsmateriale for kommunestyrets drøftinger rundt temaet den 30/4.

I forbindelse med en det pågående arbeidet i forbindelse med kommunereformen 2015 er det i perioden 23/3 til 15/4 avholdt grendemøter i Heggeriset, Engerdal, Drevsjø, Elgå, Sømådalen og Elvdalen. Deltakelsen på møtene har vært fra 12 til ca 25 personer, og totalt har over 120 av kommunes innbyggerne deltatt på møtene.
 
Ordfører og rådmann har innledet møtet med en kort gjennomgang av kommunereformen og arbeidet med denne i Engerdal og i Sør-Østerdalsregionen. Lysarkene som ble gjennomgått ligger vedlagt
.
Etter gjennomgangen har det vært gruppediskusjoner der gruppene ble bedt om å svare på en del spørsmål ut fra problemstillingene presentert i gjennomgangen og ut fra hva innbyggerne mener. 
 
Svarene gruppene har skrevet er referert her som de er skrevet uten redigering, og må ses i sammenheng både med spørsmålene som er stilt og den innlendingen ordfører og rådmannen hadde før møtene.
Sist oppdatert: 27.05.2015 15:25:32