Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Regler for innreise   Rules upon entry     Skjema innreiseregistering

Helse og velferd

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. I Engerdal kommune er helsetjeneste og omsorgstjeneste organisert i en enhet; Helse og Velferd. Helse og velferd er igjen organisert  i 3 avdelinger:

Institusjonen: leder Kristin Opgård

Forebyggende rehabilitering:  leder Kine Vestad

Habilitering. avlastning og legetjenesten: leder Andi Cornelia Berndtsson

Vi samarbeider nært med hverandre og andre virksomheter i kommunen, til det beste for kommunens innbyggere. 

 

Leder for hele enheten er Andreas Stallvik - han er også leder for enheten oppvekst.

Kontakt oss

Kristin Opgård
Leder institusjon
E-post
Telefon 400 24 916
Kine Vestad
Leder forebyggende rehabilitering
E-post
Telefon 400 24 953
Andi Cornelia Berndtsson
Leder habilitering/avlastning/lege
E-post
Telefon 400 24 965
Til toppen