Helse og velferd

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. I Engerdal kommune er helsetjeneste og omsorgstjeneste organisert i en enhet; Helse og Velferd. Helse og velferd er igjen organisert  i 3 avdelinger:

Institusjonen: leder Kristin Opgård

Forebyggende rehabilitering:  leder Kine Vestad

Habilitering. avlastning og legetjenesten: leder Andi Cornelia Berndtsson

Vi samarbeider nært med hverandre og andre virksomheter i kommunen, til det beste for kommunens innbyggere. 

 

Leder for hele enheten er Andreas Stallvik - han er også leder for enheten oppvekst.

Kontakt oss

Kristin Opgård
Leder institusjon
E-post
Telefon 400 24 916
Kine Vestad
Leder forebyggende rehabilitering
E-post
Telefon 400 24 953
Andi Cornelia Berndtsson
Leder habilitering/avlastning/lege
E-post
Telefon 400 24 965
Til toppen