Vil du jobbe som rektor på Fjellheimen leirskole?

Vi har ledig 100 % fast stilling som rektor på Fjellheimen leirskole fra 1. oktober 2021. Vi søker en leder med relevant pedagogisk utdanning og gjerne med god kompetanse innen både friluftsliv og arbeid med mennesker med utviklingshemming. Det er ønskelig med ledererfaring.

Rektor skal være en del av enhetens ledergruppe og vil ha ansvar for:

 • faglig utvikling av tjenestene
 • den faglige utviklingen hos de ansatte
 • organisering av daglig drift og tjenestetilbud
 • å gjøre tilbudet kjent for aktuelle leirskoledeltakere
 • HMS arbeidet, herunder godt arbeidsmiljø og høy etisk standard.
 • kvalitet i samsvar med lovverk og kvalitetssikringssystemer
 • budsjett og økonomisk drift innenfor budsjettrammene
 • at skolen fungerer som en viktig bidragsyter til kommunen som organisasjon 

Vi vil ha en leder som:  

 • er engasjert og har et genuint ønske om å arbeide for vår målgruppe
 • er utadvendt og dyktig på kommunikasjon
 • har god innsikt i det aktuelle fagfeltet
 • har gode samarbeidsevner
 • aktivt sørger for god og tett dialog med brukere
 • har meninger og ideer om hvordan leirskoletilbudet ved Fjellheimen kan videreutvikles 

Personlige egenskaper og skikkethet for denne spesielle stillingen blir tillagt stor vekt.

Hva tilbyr vi?

 • Engasjerte og dedikerte medarbeidere
 • Varierte arbeidsoppgaver og en arbeidsplass med et godt omdømme
 • Utfordrende oppgaver med muligheter for å utvikle og sette ditt preg på tjenesten. 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Les mer og søk på stillingen her.

Til toppen