Vil du jobbe som barnehagestyrer hos oss?

Vi har ledig 100 % fast stilling som styrer i Drevsjø barnehage fra 01.08.22. 

Vi legger vekt på samarbeid og helhetstenkning til beste for barn, foreldre og ansatte.

Oppdraget ditt vil være å være barnehagens øverste leder, og ha ansvar for følgende:

 • Å kvalitetssikre barnehagetilbudet gjennom å følge relevant lovgivning og rammeplan for barnehagen
 • Faglig, administrativt og økonomisk ansvar
 • Forvalte barnehagens ressurser på en måte som gir best mulig kvalitet innenfor de til enhver tid gjeldende rammer
 • Pedagogisk ledelse, blant annet gjennom å lede lærings- og utviklingsarbeid, samt legge til rette for gode profesjonsfellesskap i barnehagen
 • Å bidra til at alle ansatte får veiledning og støtte i sitt arbeid
 • Å sørge for et godt samarbeid med barn, foreldrene og tjenester utenfor barnehagen
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester, samt til utvikling av Engerdal kommune gjennom aktiv deltakelse i fagnettverk og andre nettverk
 • Som styrer er du ansvarlig for at barnehagens samfunnsoppdrag blir utført  

Kvalifikasjoner:

 • Du må være utdannet barnehagelærer/førskolelærer og det er ønskelig med tilleggsutdanning i ledelse
 • Ønskelig med erfaring som leder og være villig til å ta lederutdanning om du ikke har dette
 • Ønskelig med god kompetanse innen økonomi- og personaloppfølging, lovverk og saksbehandling
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig

Gå til utlysningstekst og søknadsskjema her

Søknadsfrist: 8. juni 2022.

Til toppen