Viktig informasjon fra legetjenesten

Vi vil i desember og januar ha redusert kapasitet på legetjenesten. Kommunen har fått mange nye innbyggere og dette medfører økt press på helsepersonellet vårt. Vi har for tiden også utfordringer med vårt journalsystem. Ventetiden på ordinær konsultasjon hos fastlege er om lag 3-4 uker. 

Enkel telefonkontakt med fastlege medfører takst som belastes pasienten. 

Behandlingstiden på resepter er minst 2 dager. Vi minner om at dere må ta kontakt i god tid for å fornye resepter.

Vi avvikler også Drop-in på laboratoriet med unntak av enkle blodprøver. Alt annet laboratoriearbeid krever timebestilling. 

Vi ber om forståelse hos våre innbyggere og tilreisende. 

Til toppen