Vi trenger innspill til idretts- og frilufsplan vi skal lage

Engerdal kommune er i sluttfasen av en idretts- og friluftsplan, som skal gjelde hele kommunen. Det er et krav at kommunen har en godkjent idretts- og friluftsplan, for at lag og foreninger skal få søke om spillemidler. Derfor er det viktig at den er oppdatert, og har med seg all info og fakta fra alle grender i kommunen.  Nå trenger vi innspill og hjelp for å få dette på plass.

Dette gjelder spesielt i forbindelse med antall lag, baner osv. Her må vi ha hjelp av dere som har lokalkunnskapen.

I tillegg er det viktig at lag og foreninger melder inn planer om større prosjekter/anlegg, slik at vi får det med inn i tiltaksplanen som dere finner i slutten av dokumentet. Er den ikke med i tiltaksplanen, vil det være vanskelig å søke om midler til den også.

Du kontakte enten Sofia Brustad-Johnsen eller Ingunn Sømåen i forhold til spørsmål eller kommentarer.  Innspill til planen sendes også til Sofia eller Ingunn.  Frist for innspill settes til 1. september 2021.

Sofia Brustad-Johnsen: Sende e-post 

Ingunn Sømåen: Sende e-post  

 

Her finner du utkast til friluftsplan som vi jobber med. (PDF, 439 kB)  

Vi takker på forhånd for all hjelp vi kan få!

Til toppen