Vi søker etter ny kommunedirektør - søknadsfrist 16.04.21

Vi kan tilby en interessant jobb med konkurransedyktige betingelser i en innlandskommune med flott natur og stolt historie. Innbyggerne er kjent for å være positive, kreative og inkluderende.

Til å fylle rollen trenger vi en person som har nær kjennskap til offentlig forvaltning. Vi ønsker at du har relevant høyere utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, og gjerne erfaring fra privat/offentlig sektor.

Du må kunne skape trygghet for ansatte og være en tydelig leder som utnytter kapasiteten og mulighetene som finnes i organisasjonen og ellers i samfunnet. Du må ha lyst til å bidra til at nettopp Engerdal kommune skal være en god kommune for innbyggere, næringsliv, hyttefolk, tilflyttere og gjester.

God samhandling med ordfører og folkevalgte er viktig for at Engerdal som kommune skal løse utfordringer og utnytte muligheter. En god og avklart rolleforståelse bygger opp under dette.

Du må ha erfaring og basiskompetanse god nok til at du forstår og håndterer økonomi både på budsjett- og resultatsiden, i tillegg til lederkompetanse høy nok til å skape arbeidsglede og gjennomføringsevne hos dine medarbeidere.

Hvis du synes din egen kompetanse og erfaring matcher dette - hvis du har lyst til å bli den som skal lede Engerdal kommune framover så håper vi at du søker.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med ordfører Line Storsnes: 481 44 668 eller rådgiver Gard Erik Sandbakken: 934 63 964.

Søknad med cv sendes til: Gard Erik Sandbakken: gard@kommunike.as

Forespørsler om stillingen blir behandlet konfidensielt. Lønn, tilsettingsform og andre vilkår etter avtale. Vil du vite mer, kan du besøke vår hjemmeside www.engerdal.kommune.no. Her vil du finne bred informasjon om kommunens organisasjon, det kommunale styringssystemet og tjenestetilbudet til befolkningen. Du kan også lese om prioriterte satsingsområder for kommunen og budsjett, strategier og planer for framtidig utvikling.

Vitnemål og referansers kontaktinformasjon tas med til intervju. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I samsvar med offentlighetslovens §25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren blir i tilfelle forhåndsvarslet om dette.

Søknadsfrist: 16. april 2021.

Til toppen