Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Regler for innreise   Rules upon entry   Grensepassering i Engerdal   Border crossing to Norway

Vi minner om Influensavaksine 2021

Vi tilbyr vaksinering av årets influensavaksine til personer i risikogrupper. Legetjenesten har avsatt tid i uke 42 og 43.  Det er til nå veldig få som har bestilt influensavaksine og vi ønsker at flere skal vaksinere seg.

Hvis du allerede har legetime i løpet av disse to ukene kan vaksine settes samtidig, og du trenger ikke bestille egen time til vaksinering. For alle andre, må det bestilles tid og vi åpner for bestilling fra og med torsdag 7. oktober.

 

Vaksinering prioriteres til følgende personer:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
Til toppen