Vi har julestengt i Enger fra 24. desember til og med 1. januar

Vi håper likevel at du på vår hjemmeside www.engerdal.kommune.no kan få svar på noen av dine spørsmål. Du kan også sende e-post til postmottak@engerdal.kommune.no som vi vil svare på så fort vi er tilbake på kontoret.

Nyttige telefonnummer: 

 • Teknisk vakt: 958 55 620
 • Veterinærvakt: 900 96 866
 • Septikk: 62 35 50 00 (Arnkværn)
 • Renovasjon: 62 49 48 00 (Fias)
 • Engerdal mottak: 400 24 939 / 400 24 911 e. kl. 15.30
 • Sykehjem avd. Fjellblikk: 400 24 960
 • Sykehjem avd. Solgløtt: 400 24 970
 • Hjemmetjenesten: 400 24 980
 • Legekontor: 62 45 86 00
 • Legevakt: 116 117
 • Ambulanse/øyeblikkelig hjelp: 113
 • Politi: 112
 • Brann: 110
 • Prest: 913 13 964
 • Fjellheimen leirskole: 976 97 932
 • Drosje: 62 45 80 22
 • Feier: 62 43 32 30 (Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen)
 • Riks- og fylkesveier: 966 25 057 (Bjørn Baastad AS)
 • NAV: 55 55 33 33 eller 918 32 307 (kl. 10.00-14.30)

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Til toppen