Vi har flere ledige årsvikariater som lærer ved EBUS

Engerdal barne- og ungdomsskoleFor skoleåret 2021/2022 har vi ledig flere midlertidige undervisningsstillinger, med tilsetting fra 01.08.21. 

Fra 01.11.21 blir det ledig et årsvikariat i 100 % stilling for resten av skoleåret.   

Vi ønsker at du har godkjent undervisningskompetanse til å arbeide i grunnskolen. Vi legger vekt på god kjennskap til opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning i alle fag, samt gode digitale ferdigheter.
 

Fag som særlig ønskes dekket er: engelsk, spansk, musikk, kunst og håndverk, kroppsøving, samt spesialpedagogisk kompetanse. Andre fag er også aktuelle.

Les mer om stillingene og søk her!

Til toppen